Les Module - Flipping Taco

Flipping Taco heeft een unieke eigen ontwikkelde les module. Deze lesmodule bestaat uit verschillende onderdelen die allemaal met elkaar gecombineerd kunnen worden. De les module is voor zowel docenten als voor deelnemers van elke doelgroep en van elk niveau.

Het doel van deze les module is het aanbieden van freerunning en parkour op een zo veilig en controleerbare manier. Waarbij deelnemers technieken/bewegingen op verschillende manieren kunnen beoefenen. Dit alles gebeurt allen op het niveau van de deelnemer, dit niveau zal geleidelijk en verantwoord hoger worden. Ook is het gebruik hiervan voor ieder erg overzichtelijk.

Op deze pagina staat elk onderdeel van deze les module omscheven, om zo een zo goed mogelijk beeld te geven wat de module nou precies inhoud. De les module zelf + alle onderdelen zijn apart van elkaar en in combinatie te koop. Onderaan de pagina vind je hierover meer en kan je direct contact opnemen voor vragen of een vrijblijvende offerte aanvragen.

Module map

De module map is voornamelijk voor de docent. In deze map staan alle skills die je als docent nodig hebt voor het geven van een les. Aanvullend staat beschreven hoe een freerunning/parkour les eruit ziet, hoe je deze kunt geven en wat zo’n les anders maakt dan de meeste sporten. Ook staat hierin precies beschreven hoe deze lesmodule werkt en hoe je er als docent gebruik van kunt maken tijdens een les.

freerunning lesmodule
freerunning lesmap

Lesmap

De lesmap is voornamelijk bedoeld voor de deelnemers als hulpmiddel tijdens een les. Een docent kan hiernaar verwijzen tijdens een les. In deze lesmap staat informatie over freerunning en parkour, hoe is het ontstaan, kernwaarden, tips & tricks tijdens een training, etc. Maar het belangrijkste uit deze lesmap zijn de leskaarten. De leskaarten zijn er in verschillende kleuren die het niveau van een bepaalde beweging aangeven. Daarnaast staan er in deze lesmap verschillende workouts en ook een QR-code die leid naar het online video platform. Ook dit is een onderdeel van de les module waar je op deze pagina meer over vind.

Kleuren bandjes

De gekleurde siliconen bandjes vormen de kern van de les module. Er zijn negen verschillende kleuren. Iedere deelnemer begint bij het witte bandje en werkt zich door middel van een tussentijdse test op tot het zwarte bandje. Wanneer een deelnemer het zwarte bandje heeft behaald kan hij/zij zelfs nog een bandje behalen, dit is het zwarte bandje met rode tekst. Voor het behalen van dit bandje zal de deelnemer leren welke mogelijkheden er nog meer liggen binnen freerunning en parkour. Bijvoorbeeld social media, organisatie van evenementen, etc.

Freerunning bandje
les module freerunning en parkour

Leskaarten

Een leskaart bestaat uit één trick/techniek die op die kaart beschreven staat. Je kunt vinden hoe de trick eruit ziet, hoe je deze techniek moet opbouwen, de opstelling die je hiervoor nodig hebt, een tip en een uitbreiding van die specifieke trick/techniek. Deelnemers kunnen deze kaarten doorlezen en kiezen welke trick/techniek zei willen oefenen. De leskaarten bestaan uit zeven verschillende kleuren. Deze kleuren corresponderen met de kleuren van de bandjes. Op deze manier kunnen deelnemers een leskaart uitkiezen die overeenkomt met het niveau van de deelnemer op dat moment. Zo kunnen deelnemers zelfstandig of met groepsgenoten iets nieuws leren, of natuurlijk inspiratie op doen!

Techniek boekjes

Techniek boekjes krijgen de deelnemers mee na een geslaagde tussentijdse test. In dit techniek boekje kunnen deelnemers zien wat zei moeten kunnen voor het behalen van het volgende bandje. Ze kunnen in dit boekje aankruisen welke bewegingen ze onder controle hebben, hebben ze alles aangekruisd zijn ze klaar voor de tussentijdse test!

freerunning techniekboekjes
freerunning trainer

Online video platform

Op het online video platform kunnen deelnemers vier verschillende soorten video’s vinden: tricks/technieken binnen, tricks/technieken buiten, creativiteit in run’s en tips en tricks tijdens een training. Tricks en technieken die omschreven staan in de leskaarten staan op dit online video platform in video’s uitgebeeld. Op deze manier krijgen deelnemers op een zelfstandige wijze een compleet beeld over de tricks en/of technieken die ze op dat moment willen leren.

Interesse in deze les module?

Je kunt deze los module ook aanschaffen als docent of bedrijf. Je kunt verschillende onderdelen apart aanschaffen, maar ook de complete les module met of zonder materialen aanschaffen. Voor vragen of voor een vrijblijvende offerte kun je hieronder contact met ons opnemen.

les module freerunning en parkour